Rodina a mateřská škola – Cesta k dětské kreativitě 2018, MŠ Pražačka

Název projektu: Zábavná sportovní odpoledne pro rodiče a děti

Řešitel: MŠ Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 1700/17, 130 00 Praha 3

Přínos projektu a jeho motivační role vůči účastníkům projektu: Projekt Zábavná sportovní odpoledne pro rodiče a děti jsme zaměřili na propojení světa dětí a rodičů prostřednictvím sportovních aktivit navazujících na aktuální roční období a svátky. Naším cílem bylo umožnit dětem, rodičům i prarodičům lépe se vzájemně poznat, sdílet společné prožitky a v neposlední řadě rovněž navázat či upevnit neformální vztahy s učitelkami a vedením mateřské školy Pražačka. Naším záměrem bylo též vytvořit pozitivní atmosféru a motivovat k pohybové činnosti děti i dospělé.

Cíle projektu: Pohyb je klíčem ke zdravému tělesnému a duševnímu vývoji dítěte. Procvičování a rozvoj motorických dovedností představují nezbytnou součást každodenního života v mateřské škole. Naše odpolední sportovní akce pomohly rozšířit pohybové aktivity i mimo prostory mateřské školy, zapojit a „rozpohybovat“ rodiče a v neposlední řadě připomenout staré tradice a polozapomenuté sportovní hry.

Popis průběhu projektu: V období říjen 2017 – duben 2018 se konaly celkem tři sportovní akce, dvě na podzim a jedna na jaře. Ve fázi plánování jsme počítali i se zimní aktivitou zahrnující bobování a hry na sněhu s rodiči. Tu se nám však vzhledem k nepřízni počasí spojené s nedostatkem sněhu nepodařilo zrealizovat.

Doba realizace projektu a jeho obsah: V říjnu se na zahradě naší školy konal již třetí ročník Bramboriády, akce připomínající sklizeň a využívající bramboru coby sportovní materiál. Jednotlivé disciplíny zahrnovaly hody, skoky či překonávání překážek se skutečnou bramborou. Zaslouženou odměnu představovaly výtečné bramboráky a bramborové medaile. Listopadová akce navázala na svátek sv. Martina a s ním spojené lampionové průvody. Pro realizaci této akce jsme využili přilehlý lesopark Na Krejcárku. Děti a rodiče absolvovali orientační a překážkový běh, běh do schodů a hod světelným míčem na cíl. Všichni účastníci obdrželi zasloužený diplom. V polovině dubna se konalo setkání motivované oslavou jara pod názvem Chyťme jaro za pačesy! V rámci jednotlivých disciplín si mohli rodiče i děti vyzkoušet skákání na míči, překonávání překážek na „opičí“ dráze, jízdu na odstrkovadle (děti) a běh (rodiče) po okruhu, chůzi s balančními kroužky na hlavě a cvrnkání kuliček. Nechyběla ani veselá disciplína jarního dojení malovaných kraviček…

Počet zapojených dětí: Celkem se sportovních odpolední zúčastnilo 3×112 dětí z MŠ Pražačka a 3×20 starších či mladších sourozenců, kteří běžně naši MŠ nenavštěvují.

Počet zapojených třetích osob: Aktivity organizovalo 12 učitelek. Rodiče hráli roli průvodců dětí a zároveň se aktivně účastnili plnění jednotlivých disciplín. Sportovních odpolední se celkem zúčastnilo 119 dospělých z řad rodičů, prarodičů a členů širší rodiny.

Zhodnocení cílů a jejich naplnění: Sportovní odpoledne byla zaměřena jednak na propojování aktivit rodičů a dětí a dále na vytváření pozitivní atmosféry a prostoru pro pohybové aktivity obou skupin. Ačkoliv se nám z důvodu dlouhodobé absence sněhu nepodařilo zrealizovat zimní akci, můžeme díky zbylým akcím považovat stanovené cíle za splněné. Rodiče i děti hodnotili absolvované aktivity velmi pozitivně, uvolněná a veselá atmosféra přispěla k budování kladných a přátelských vztahů mezi rodiči, dětmi a mateřskou školou. Kladné ohlasy nám dále pomáhají v komunikaci a motivaci rodičů, kteří se nechtějí či nemohou podobných aktivit účastnit tak, aby všechny děti mohly získávat podobně plnohodnotné zážitky.

Dokumentace:


 

 

Rodina a mateřská škola – Cesta k dětské kreativitě 2018, MŠ Pražačka