Projekt: MAP Praha 3 pokračuje

Číslo projektu: reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023049

Přehled členů Řídicího výboru MAP Praha 3

 

Přehled členů ŘV k 14.9.2022, MAP Praha 3 pokračuje

č

Organizace

Kontaktní osoba za organizaci

1

Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600

Irena Venturová

2

Základní škola a mateřská škola, Praha 3,  Chelčického 43/2614

Pavel Ostap

3

Základní škola, Praha 3,  Jeseniova 96/2400

Vendula Jurášková

4

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200

Jiří Kopecký

5

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Naděžda Hrebíková

6

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Martin Maur

7

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800

Lucie Haklová

8

Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966

Stanislav Šebl

9

Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966

Jarmila Černá

10

Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955

Jana Vaníčková

11

Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697

Pavla Mervartová

12

MHMP – KAP

Petra Martinovská

13

Dům děti a mládeže Ulita Praha 3

Kateřina Jarošová

14

Národní pedagogický institut

Jiří Dušek

15

ZO ČSOP Koniklec

Barbora Doležalová

16

DysCentrum

Jana Pechancová

17

Nová Trojka

Edita Janečková

18

Městská část Praha 3

Iveta Němečková

19

Městská část Praha 3

Dagmar Ouřadová

20

Městská část Praha 3

Michal Vronský

21

Městská část Praha 3

Margita Brychtová

Zpravodaj ŘV za PS financování – Martina Radvanová