Projektový Paralympijský školní den na ZŠ Jeseniova

V úterý 12. 12. 2017 se konal na ZŠ Praha 3, Jeseniova projektový Paralympijský školní den. Tento projekt, který zajištuje Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, je jedním ze vzdělávacích pilířů Mezinárodního paralympijského výboru.  Má za cíl seznámit žáky se sportem osob se speciálními vzdělávacími potřebami, s možnostmi jejich aktivního trávení volného času, se specifiky jejich životního stylu i s jejich právy.

Devadesát žáků ze sportovních tříd si během čtyř vyučovacích hodin vyzkoušelo 6 pohybových aktivit (Boccia, Goalball, Volejbal sedících, zrakovou mobilitu, Curling, mobilitu na vozíku) a absolvovali besedu s vítězem a několika násobným medailistou z Paraolympijských her v lukostřelbě Davidem Drahonínským. Kromě pohybové zkušenosti si žáci, také osvojili základní informace o pomoci lidem se speciálními vzdělávacími potřebami např. jak oslovit a kde chytit nevědomého člověka při přechodu apod.

Daniel Musil, učitel a trenér TV

Projektový Paralympijský školní den na ZŠ Jeseniova