Projektové vyučování na Perunce

Na Perunce, jednom z pracovišť ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic, připravují vyučující každoročně dlouhodobý projekt, ve kterém se propojuje učivo více předmětů a  do něhož se zapojí všechny třídy. V tomto školním roce  nemohlo být projektové vyučování na Perunce věnováno ničemu jinému než vzniku Československa. Tři dny před stými narozeninami republiky děti získávaly informace o historii jejího vzniku, změnách hranic českého území, hymně, státních symbolech a v neposlední řadě o Tomáši G. Masarykovi. V atelieru Františka Kupky se naši malí umělci inspirovali obrazem „Dvoubarevná fuga“. Červenou a modrou barvou na bílém podkladu vytvořili vlastní kompozici.
V listopadu čekalo děti velké překvapení. Ve třídách je navštívil sám Tomáš G. Masaryk. Děti mu vyprávěly vše, co si o vzniku Československa pamatovaly. A protože toho věděly opravdu hodně, pozval je T. G. Masaryk na své nejoblíbenější jídlo – švestkové knedlíky s mákem.

Projektové vyučování na Perunce