Příběhy našich sousedů na ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic

Naše škola se dva roky po sobě (v letech 2015/16 a 2016/17) zapojila do projektu Příběhy našich sousedů organizovaného společností Post Bellum, ve kterém se žákovské týmy 8. a 9. tříd pouští do dobrodružného mapování životních osudů pamětníků. Po oba ročníky obsadily naše týmy přední příčky, dokonce i přesto, že jeden z našich týmů tvořili žáci 7. ročníku. Ukázalo se , že i mladší děti se mohou do projektu úspěšně zapojit.

Cílem projektu je vyhledat zajímavého pamětníka a vyslechnout si jeho vyprávění při osobním setkání. Z tohoto setkání děti pořídí zvukovou nahrávku, mnohé týmy i videozáznam. Vše, co vyslechly a zaznamenaly, pak dále zpracovávají – mohou vytvořit krátkou videoreportáž, připravit scénář k rozhlasové reportáži, mohou vytvořit komiks, plakát či jakýkoli další výstup, který je napadne. Zpracují také stručný životopis svého pamětníka. Projekt přináší jedinečnou možnost propojení a prohloubení ve škole získaných vědomostí z moderních dějin se skutečným životem jednotlivce.  Přináší velmi emotivní chvíle při setkání samotném i při následné práci na projektu. Mnoho cenných zkušeností z projektu získá i sám pedagog, který týmy vede. Při společných setkáních poznáte své žáky úplně jinak než v hodinách, objevíte v nich netušené dovednosti. Velmi pozitivně dovedou překvapit i žáci s horším prospěchem, nebo ty děti, které působí ve větším kolektivu tiše a zakřiknutě. Samotné děti se pak učí rozplánovat si časově náročný projekt, vzájemně si sdělovat své postoje, sdílet nápady, prosadit svůj názor, argumentovat, využívat nové technologie i vystupovat na veřejnosti, protože součástí jejich projektu je i závěrečná veřejná prezentace.  Protože pracují společně, pochopí i smysl zodpovědnosti a to, že celkový výsledek záleží na každém jednotlivci.

Cenné na projektu bylo i to, že děti zažijí úspěch a ocenění své práce. Celý jejich projekt je totiž zveřejněn na internetových stránkách, na Praze 3 se konala i výstava projektů v paláci Flora, vítězové mohli veřejně vystoupit v přímém rozhlasovém vysílání a získali i zajímavé odměny.  Velmi dojemné je pak závěrečné setkání s pamětníkem, který je často přítomen na závěrečné prezentaci.

(Pozn.: Na fotografii je jeden z týmů spolu s pamětníkem panem Ladislavem Okrouhlíkem.)

Příběhy našich sousedů na ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic