“Milá návštěva na MŠ Lobkovicova z Japonska”

V pondělí navštívila naší mateřskou školu milá návštěva studentek z Japonska. Usměvavá děvčata doprovázela paní učitelka a překladatelka. Děti milé slečny studentky přivítaly písničkami, vánočními koledami a tancem. Děvčata se nenechala dlouho přemlouvat a s dětmi se zapojila do tance. Po prohlídce školy slečny studentky učily naše starší děti skládat origami. Tak se v jedno dopoledne propojila v naší škole multikulturní výchova s polytechnickou výukou.  Kuchaři připravili pro děvčata ryze české pohoštění. Děvčata si pochutnala na bábovce a obložených chlebech. Jako vzpomínku na návštěvu v naší škole děti slečnám studentkám připravily malé pozornosti z keramiky. Děvčata velmi nerada opouštěla naší mateřskou školu, ale čekal je ještě další program. Děti si dnes domů odnesly nejen nové poznatky o japonské kultuře, ale i složené origami.

“Milá návštěva na MŠ Lobkovicova z Japonska”