Přestavba ZŠ Jarov dokončena!

V přízemí školy byla vybudována a nově vybavena školní kuchyň s jídelnou, větší zázemí získala také kancelář sekretariátu. Pro výuku jsou k dispozici dvě nové jazykové učebny, které využívá i program EATS, počítačová třída a pro volnočasové aktivity klub školní družiny – atelier.
V nově zrekonstruovaném suterénu se nachází finská sauna s prostory pro důkladné ochlazení a relaxační místnost s lehátky.
Slavnostnímu otevření byli přítomni také zástupci MČ Praha 3 v čele s paní starostkou Ing. Vladislavou Hujovou.

Přestavba ZŠ Jarov dokončena!