III. jednání řídícího výboru MAP dne 7. září od 15.00 a přehled aktivit MAP Praha 3

Prezentace aktivit MAP v období listopad 2016 – září 2017

 

Program jednání Řídícího výboru MAP 7.ZÁŘÍ

Dokumenty

RAP_MAP_20170907
SR1007092017final
Kom.strategie MAP 01
Plán profesního vzdělávání-doplneno0508
Memorandum_finalní verze k podpisu

 

Teorie MAP RAP