Povídálek aneb učíme se správně mluvit na MŠ Lobkovicova

Od konce září si plníme cíle a úkoly projektu, který jsme nazvali Povídálek. Projekt se zaměřuje na správné mluvení a odstraňování poruch řeči. Jedenkrát týdně dochází do naší mateřské školy paní logopedka a s dětmi pracuje na správné výslovnosti, vadách řeči a plně spolupracuje i s rodiči dětí. Paní učitelky pak s dětmi pracují na správné výslovnosti při individuálních rozhovorech, logopedických chvilkách či hrách.

Povídálek aneb učíme se správně mluvit na MŠ Lobkovicova