O2 Chytrá škola

Grantový program pro základní školy je zaměřený na vzdělávání žáků v oblasti internetové bezpečnosti a mediální gramotnosti.

Zapojte se do něj.

Nadace O2 prostřednictvím grantového programu O2 Chytrá škola podporuje osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice.

Všechny informace k programu a žádost o grant najdete na https://www.o2chytraskola.cz/ .

O2 Chytrá škola