Mezinárodní projekt STEM with ART

Základní škola, Praha 3, Lupáčova je nositelem velkého mezinárodního projektu STEM with ART. Společně se 7 zeměmi připraví 7 vědeckých konferencích na různorodá témata s prezentací práce naších dětí.

Patronem projektu je pan profesor J. Michl – přední český chemik.

První setkání (Slovinsko, Řecko, Turecko, Španělsko, Rumunsko, Bulharsko, Česká republika) se uskuteční na konci listopadu v Praze a jedna z hlavních konferencí proběhne v součinnosti s MČ Praha 3. Nad projektem má záštitu Mgr. Jaroslava Suková, radní pro školství Praha 3.

Projekt také získal záštitu České komise pro UNESCO.

Projektový web:   http://stem.lupacovka.cz