Měsíční projekty ve školní družině ZŠ Lobkovicovo

Vychovatelky školní družiny připravují každý školní rok různorodé měsíční projekty, v rámci kterých se všechna oddělení družiny na pracovišti Lobkovicovo věnují společné činnosti. Do akcí se snaží vychovatelky zapojovat i rodiče dětí, významnou složkou projektů jsou charitativní akce, jejichž cílem je vychovávat děti ke společenské odpovědnosti a solidaritě. Pro první pololetí tohoto školního roku byly připraveny následující měsíční projekty:

Září – Seznamování: Prvňáčky přivítal družinový maskot medvídek, děti si vyráběly svou placku se špendlíkem, užily si různé soutěže a dokonce i skákací hrad. V naší družině nezapomínáme ani na charitu, hned 7. září jsme se zapojili do akce, která je především o sportu, zdraví a pomoci dětem, které měly v životě méně štěstí. Benefiční běh Harfandění spočívá ve zdolání vyznačeného okruhu v délce 1,6 km. Za každé kolečko, které běžci zdolali, věnuje Galerie Harfa 100 Kč na konto projektu Klokánek. Počasí běhu přálo a vědomí pomoci dětem všem běžcům dodávalo síly. 82 našich dětí s podporou 4 pedagogů zvládlo oběhnout obdivuhodných 353 koleček a získat tak pro Klokánek Štěrboholy 35. 300,- Kč.

Říjen – Měsíc s handicapem: V říjnu čekaly na děti různé netradiční soutěže, také jsme vyráběli společně zeleninový salát. Hlavním tématem měsíčního projektu byl ale život s handicapem. Setkali jsme se s Davidem a Petrem z Centra PARAPLE. Oba žijí se svým handicapem mnoho let a na vozíku skončili po úraze, dětem přiblížili život na vozíku. Děti se mohly ptát, beseda byla velmi pěkná, mluvené slovo doplňovaly obrázky z aktivního života lidí na vozíku (lyžování, cyklistika, basketbal atd.). V druhé části setkání si dětimohly vyzkoušet ovládání vozíku a kola pro vozíčkáře, k vyzkoušení byly vozíky na sport a do běžného života. Součástí projektu bylo i netradiční sportovní odpoledne, kdy si děti mohly vyzkoušet, jak je těžké zdolat překážky s obezitou, chodit s berlemi, postavit kostky a poznat věci se zavázanýma očima a projít cestu jako nevidomí. Odměnou pro děti byly malé dárečky.

Listopad – projekt Malý – velký šikula:  Tento měsíc byl ve znamení tvůrčích dílen, kromě vyrábění bylo pro děti připraveno také seznámení srůznými deskovými hrami (předvedl koordinátor projektu společnosti Albi). Kreativní činnosti doplnila opět charitativní akce, tentokrát zaměřená na pomoc těm dětem z naší školy, jejichž rodiče by neměli dostatečné prostředky na zaplacení školy v přírodě. Sportovní charitativní sobota se konala již pošesté, účastnily se jí děti se svými rodiči a z dobrovolných příspěvků se podařilo nasbírat 14 450,- Kč. V listopadovém programu školní družiny najdeme ještě jednu akci, které se účastnili společně rodiče, děti a vychovatelky – předvánoční plavbu lodí po Vltavě.

Prosinec – Vánoce: Prosincový projekt byl zaměřen na Vánoce –  děti se seznamovaly s tradicemi, například při návštěvě Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem. Také v totmo měsíci děti s vychovatelkami nezapomněly na charitu. Společně se vypravily ke Stromu splněných přání a splnily několik vánočních přání dětí z dětského domova.

Leden – Masopust: T ento projekt byl zaměřen nejen na poznávání masopustních tradic, ale především na rozvoj manuální zručnosti a rozvoj pracovních dovedností. Děti vytvářely masopustní masky, ale také papírové makety hudebních nástrojů, dokonce se učily péct koláče.

Martina Baladová, Dana Vránová

 

 

Měsíční projekty ve školní družině ZŠ Lobkovicovo