MAP Praha 3 – Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem – významné téma

Je nutné pracovat se všemi dětmi ohroženými školním neúspěchem

V polovině března se v budově radnice Prahy 3 uskutečnilo setkání u kulatého stolu, kterého se zúčastnili zástupci neziskových organizací, škol z Prahy 3, z Prahy 5 a z Kopřivnice, radní MČ Prahy 3, ČŠI. Tématem kulatého stolu bylo sociální začleňování, výměna zkušeností a příklady dobré praxe v práci s dětmi ohroženými školním neúspěchem.
Radní pro školství hl. m. Prahy Irena Ropková setkání zhodnotila jako přínosné pro výměnu zkušeností. S jejím názorem souhlasila radní Prahy 3 a předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Lucie Vítkovská i její kolega pro sociální problematiku David Gregor.
V závěru jednání bylo mimo jiné konstatováno, že je nutné pracovat se všemi dětmi ohroženými neúspěchem, že k nejdůležitějším nástrojům patří zážitková pedagogika, spolupráce neziskových organizací a že je nutné, aby školy, které patří k těm, kam chodí vyšší procento žáků ohrožených neúspěchem, svoje kvalitní aktivity více prezentovaly.

MAP Praha 3 – Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem – významné téma