Konference MAP – Priorita 1 – Inkluze

Základní škola, Praha 3, Chelčického uspořádala III. konferenci MAP – zaměřenou na prioritu číslo 1 – Inkluzi a společné vzdělávání.

Pozvánka v příloze.

[pdf-embedder url=”https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/10/Pozvánka-na-konferenci-MAP-Inkluze-14.11.2017.pdf” title=”Pozvánka na konferenci MAP – Inkluze – 14.11.2017″]

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Setkání nad společným vzděláváním – příklady dobré praxe

Konference Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v Praze v 3 se sešla v druhém listopadovém týdnu v ZŠ a MŠ Chelčického. Účastníci ze školských zařízení si vyměnili zkušenosti ze společného vzdělávání, všeobecně známé jako inkluze.

Téměř 50 přítomných ze škol, psychologické poradny, několika neziskových organizací a za účasti radní pro školství v Praze 3 Jaroslavy Sukové a zástupce ČŠI se zamýšlelo nad přínosy, ale také problematickými body zařazování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do běžné školní třídy. Rok platnosti tohoto zákonného opatření ukázal, že na prvním stupni nečiní zařazování žáků zásadních organizačních problémů, spolužáci svým vrstevníkům většinou pomáhají a berou je mezi sebe. U žáků na druhém stupni základních škol je však již tato integrace velmi problematická a vyžaduje značné úsilí, aby vůbec mohla probíhat.

Jaroslava Suková připomněla tematickou zprávu České školní inspekce vydanou v říjnu letošního roku, na jejichž závěrech se shodli i účastníci konference. Hlavním problémem celého procesu zařazování těchto dětí do běžných tříd je jeho byrokratická náročnost, která odvádí učitele od běžné práce, vysoká počet dokumentů, na základě kterých je školám přiznávána finanční podpora pro žáky vyžadující podporu. Jen pro zajímavost uvádíme, že v loňském školním roce bylo na naší městské části přijato téměř 900 podpůrných opatření na které byly přiznány finanční prostředky. K tomu je nutno přiřadit další opatření, která se realizují na úrovni školy bez navýšení finančních prostředků.

V průběhu konference zazněla také potřeba podpory sociálně vyloučeným skupinám dětí a cizincům, jejichž počet dnes j přesahuje 10% z celkového počtu dětí naší městské části. I tady byly připomenuty příklady dobré praxe ve výuce českého jazyka pro cizince či projekty začleňující tyto občany do běžného života.

Na konferenci byly také projednány otázky související s šikanou a kyberšikanou ve školách, kde se již stalo povinností školy hlásit závažné případy šikany v reálném i virtuálním světě nejen oddělení sociálně právní ochrany dětí, ale také státnímu zastupitelství. Uvedené opatření významným způsobem posiluje práva, ale také povinnosti pedagogických pracovníků.

Konference prokázala vysokou míru erudice a entuziasmu našich škol a jejich úspěšné zapojení do této problematiky, i když rozpaky nad způsobem inkluze stále přetrvávají.

HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK KE KONFERENCI

[pdf-embedder url=”https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/11/171114-konference-zápis.pdf” title=”171114 konference zápis”]

Konference MAP – Priorita 1 – Inkluze