Kompeteční model učitele

Na tomto odkazu najdete online aplikaci, která vám umožní zmapovat své dovednosti v oblasti digitálních technologií a porovnat je s ostatními.

KMU

Na snímku pí. Mgr. Foltová – II. místo celostátní kolo soutěže DOMINO

Kompeteční model učitele