Děti z jes98-7naší školky tradičně v hojném počtu navštěvují předplavecké kursy v bazénu na Pražačce. Na nich se děti seznamují s vodou, osvojují si základy plavání i pravidla pro chování v bazénu.

Na začátku kursu jsou děti rozděleny do skupinek podle zdatnosti – zatímco ti, kteří se s vodou teprve seznamují, začínají poléváním hlavičky vodou a dechovými cvičeními, ti nejšikovnější zkouší postupně plavat samostatně a pilovat plavecký styl. Při výcviku využívají různé pomůcky a hračky.

Na závěr každé lekce si děti mohou ve vodě pohrát.

 

 

 

 

Chodíme plavat – MŠ Jeseniova 98