II. konference a workshop Místního akčního plánu MČ Praha 3 – polytechnická výchova a didaktické kompetence pedagogických pracovníků

Dne 25.5.2017 proběhla již druhá konference MAP Praha 3 zaměřená na polytechnickou výchovu a digitální technologie. 50 účastníků mělo možnost si vyzkoušet nejen interaktivní pomůcky, ale také polytechnické stavebnice a zhlédnout možnosti výuky v řemeslných dílnách střední školy, se kterou má MČ úzkou spolupráci.

Priorita8_Poly_webovaverze
Remobil_upr.pptx

 

https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0592.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0592.jpg
IMG_0592
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0587.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0587.jpg
IMG_0587
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0586.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0586.jpg
IMG_0586
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0580.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0580.jpg
IMG_0580
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0576.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0576.jpg
IMG_0576
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0575.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0575.jpg
IMG_0575
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0574.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0574.jpg
IMG_0574
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0573.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0573.jpg
IMG_0573
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0568.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0568.jpg
IMG_0568
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0552.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0552.jpg
IMG_0552
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0549.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0549.jpg
IMG_0549
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0544.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0544.jpg
IMG_0544
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0542.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0542.jpg
IMG_0542
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0538.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0538.jpg
IMG_0538
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0532.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0532.jpg
IMG_0532
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0526.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0526.jpg
IMG_0526
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0524.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0524.jpg
IMG_0524
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0521.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0521.jpg
IMG_0521
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0509.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0509.jpg
IMG_0509
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0506.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0506.jpg
IMG_0506
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0499.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0499.jpg
IMG_0499
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/WP_20170525_14_28_14_Rich.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/WP_20170525_14_28_14_Rich.jpg
WP_20170525_14_28_14_Rich
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/WP_20170525_14_28_19_Rich.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/WP_20170525_14_28_19_Rich.jpg
WP_20170525_14_28_19_Rich
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/WP_20170525_14_53_30_Rich.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/WP_20170525_14_53_30_Rich.jpg
WP_20170525_14_53_30_Rich
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/WP_20170525_14_54_09_Rich.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/WP_20170525_14_54_09_Rich.jpg
WP_20170525_14_54_09_Rich
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/WP_20170525_14_54_21_Rich.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/WP_20170525_14_54_21_Rich.jpg
WP_20170525_14_54_21_Rich
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/WP_20170525_14_54_29_Rich.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/WP_20170525_14_54_29_Rich.jpg
WP_20170525_14_54_29_Rich
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/WP_20170525_14_54_37_Rich.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/WP_20170525_14_54_37_Rich.jpg
WP_20170525_14_54_37_Rich
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/WP_20170525_14_54_47_Rich.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/WP_20170525_14_54_47_Rich.jpg
WP_20170525_14_54_47_Rich
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/WP_20170525_14_55_04_Rich.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/WP_20170525_14_55_04_Rich.jpg
WP_20170525_14_55_04_Rich
https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/WP_20170525_14_55_30_Rich.jpg https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/WP_20170525_14_55_30_Rich.jpg
WP_20170525_14_55_30_Rich

Dopolední část byla věnována polytechnické výuce, možnostem spolupráce s Střední školou stavební a zahradnickou Učňovská, Praha 9, kde byla navázána velmi úzká forma spolupráce, jak je velmi dobře patrné z příkladů dobré praxe naší webové stránky. Pro rok 2017/2018 je připraven rozvojový projekt polytechnické výuky v součinnosti s třemi základními školami Prahy 3. Tento projekt bude stěžejním modelem, který ověří možností celkového využití technických prostor střední školy pro školy základní a mateřské.  Všichni účastníci této konference v evaluačních listech vyjádřili souhlas s takto definovaným cílem a přinesli další podněty k rozvoji této oblasti.

V odpoledním akreditovaném semináři byla představena celá řada interaktivních technologií a polytechnických pomůcek, zejména pro učitele I. stupně a pro mateřské školy. I zde se účastnilo téměř 30 vyučujících, kteří opět v evaluačních listech vyhodnotili tento praktický seminář jako velmi přínosný, protože jim dal možnost prakticky vyzkoušet nové technologie, ověřit si možnosti a také navázat nové vztahy s kolegyněmi (kolegů už bylo v semináři podstatně méně 🙂 ).

IMG_0595