II. konference a workshop Místního akčního plánu MČ Praha 3 – polytechnická výchova a didaktické kompetence pedagogických pracovníků

Dne 25.5.2017 proběhla již druhá konference MAP Praha 3 zaměřená na polytechnickou výchovu a digitální technologie. 50 účastníků mělo možnost si vyzkoušet nejen interaktivní pomůcky, ale také polytechnické stavebnice a zhlédnout možnosti výuky v řemeslných dílnách střední školy, se kterou má MČ úzkou spolupráci.

[pdf-embedder url=”https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/Priorita8_Poly_webovaverze.pdf”] [pdf-embedder url=”https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/05/Remobil_upr.pptx.pdf”]

 

[R-slider id=”13″]

Dopolední část byla věnována polytechnické výuce, možnostem spolupráce s Střední školou stavební a zahradnickou Učňovská, Praha 9, kde byla navázána velmi úzká forma spolupráce, jak je velmi dobře patrné z příkladů dobré praxe naší webové stránky. Pro rok 2017/2018 je připraven rozvojový projekt polytechnické výuky v součinnosti s třemi základními školami Prahy 3. Tento projekt bude stěžejním modelem, který ověří možností celkového využití technických prostor střední školy pro školy základní a mateřské.  Všichni účastníci této konference v evaluačních listech vyjádřili souhlas s takto definovaným cílem a přinesli další podněty k rozvoji této oblasti.

V odpoledním akreditovaném semináři byla představena celá řada interaktivních technologií a polytechnických pomůcek, zejména pro učitele I. stupně a pro mateřské školy. I zde se účastnilo téměř 30 vyučujících, kteří opět v evaluačních listech vyhodnotili tento praktický seminář jako velmi přínosný, protože jim dal možnost prakticky vyzkoušet nové technologie, ověřit si možnosti a také navázat nové vztahy s kolegyněmi (kolegů už bylo v semináři podstatně méně 🙂 ).

IMG_0595

II. konference a workshop Místního akčního plánu MČ Praha 3 – polytechnická výchova a didaktické kompetence pedagogických pracovníků