Naše škola se zapojuje do projektu bezpečného internetu evropského rozměru eSafety Label. Úkolem projektu eSafety Label je pomoci školám dosáhnout cíle stát se více bezpečným a obohacujícím prostředím pro všechny žáky i učitele.

Naše škole se do tohoto projektu zapojuje sice nově, ale rádi můžeme sdělit, že pravidla a postupy, které tento projekt vyžaduje, ve velké míře dlouhodobě splňujeme. Klademe důraz na zabezpečení školního informačního systému, bezpečně spravujeme školní síť a co je nejdůležitější, tak často hovoříme s žáky na téma bezpečného chování v síti internet. Stejně tak zaručujeme bezpečnost osobních dat našich žáků a to nejenom případným nesouhlasem se zveřejňováním fotografií ale i v dalších činnostech.

Je toho opravdu hodně a hrdě se do tohoto projektu zapojujeme. Důležité je také sdělit, že tento projekt má velký význam i pro celou MČ Praha 3, která ho začleňuje do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání MČ Praha 3.

Projekt bezpečného internetu na ZŠ J. Seiferta