Projekt bezpečného internetu na ZŠ J. Seiferta

Naše škola se zapojuje do projektu bezpečného internetu evropského rozměru eSafety Label. Úkolem projektu eSafety Label je pomoci školám dosáhnout cíle stát se více bezpečným a obohacujícím prostředím pro všechny žáky i učitele.

Naše škole se do tohoto projektu zapojuje sice nově, ale rádi můžeme sdělit, že pravidla a postupy, které tento projekt vyžaduje, ve velké míře dlouhodobě splňujeme. Klademe důraz na zabezpečení školního informačního systému, bezpečně spravujeme školní síť a co je nejdůležitější, tak často hovoříme s žáky na téma bezpečného chování v síti internet. Stejně tak zaručujeme bezpečnost osobních dat našich žáků a to nejenom případným nesouhlasem se zveřejňováním fotografií ale i v dalších činnostech.

Je toho opravdu hodně a hrdě se do tohoto projektu zapojujeme. Důležité je také sdělit, že tento projekt má velký význam i pro celou MČ Praha 3, která ho začleňuje do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání MČ Praha 3.

Projekt bezpečného internetu na ZŠ J. Seiferta