GDPR pro neziskový sektor  – Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Realizační tým připravil pro neziskové organizace základní školení pro oblast ochrany osobních údajů podle nové úpravy GDPR.  Tento předpis ovlivní činnost nejen škol jako vzdělávacích institucí, ale také ostatní organizace, které pro děti zajišťují mimoškolní aktivity, zájmovou činnost, organizují letní či příměstské tábory. Lektorský tým včetně právních poradců předložil základní koncept řešení mnohých otázek s touto problematikou spojených.

GDPR pro neziskový sektor – Místní akční plán rozvoje vzdělávání