Filmová tvorba na ZŠ a MŠ J. Seiferta ve spolupráci s Metaculture

Dovolujeme si Vás informovat o úspěšné tvorbě našich žáků 2.stupně, kteří absolvovali víkendový kurz “Já a můj předsudek”, konkrétně žáci 6.A a 8.A, proběhl již v loňském školním roce.

Náplní tohoto kurzu, který byl dotován z fondů EU, tudíž byl pro naše žáky zdarma, byla filmová tvorba, animační workshopy, aktivity z oblasti filmové tvorby pod vedením zkušených lektorů a pegagogů z FAMU.

Naši žáci byli kurzem nadšeni. Kurzu se účastnili společně s učitelem třídním, takže docházelo i k utužování třídního kolektivu. Víkend se vydařil, i když byl plný práce a tvoření. Podívejte se samy na výsledek našich žáků v podobě krátkých filmů, které jsou velmi zdařilé na aktuální témata dnešní doby.

Jsme rádi, že se pro naše žáky podařilo tento kurz zajistit a zrealizovat. Věříme, že se tato spolupráce bude dařit i nadále s METACULTURE,z.s..Tímto chceme i poděkovat všem lektorům neziskového sektoru Metaculture za výbornou spolupráci a trpělivost při náročné činnosti s našimi žáky.

vedení školy

Filmová tvorba na ZŠ a MŠ J. Seiferta ve spolupráci s Metaculture