Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

V úterý 26. 9. proběhl ve třídě 9.A projekt k Evropskému dni jazyků. Žáci pracovali ve skupinkách a připravovali  prezentace k předem vybraným jazykům. Zvolili si např. ruštinu, portugalštinu, ale také vietnamštinu, japonštinu, gruzínštinu či arabštinu.  Zabývali se jazykem v písemné  i mluvené formě, práce se týkala i zemí, ve kterých se daným jazykem hovoří, zaměřili jsme se na kulturu, tradice a významné osobnosti.  Ve školním rozhlase proběhla krátká informace o významu  tohoto dne a byli vyzváni žáci s odlišným mateřským jazykem, aby se k projektu připojili a napsali svou mateřštinou krátký pozdrav na nástěnku. Na závěr dopoledne proběhla prezentace všech prací i se zvukovými a vizuálními ukázkami na interaktivní tabuli. U nástěnky s plakáty o jazycích se často zastavují ostatní žáci, aby si připomněli, že je důležité cizí řeči studovat a poznávat i cizí země.

                                                                                                                            Mgr. Jana Kolínská, ZŠ Jeseniova

Evropský den jazyků