Den vody v MŠ Na Vrcholu

Na 22. 3. připadá Světový den vody, který je doprovázen různými akcemi pro širokou veřejnost ve všech zemích světa. I my s dětmi z MŠ Na Vrcholu jsme si uvědomili významnost vody pro všechny živé organizmy, ale i její potřebu tam, kde to není na první pohled zřejmé, např. při výrobě bot, oblečení apod. Se stále stoupající spotřebou vody souvisí nutnost vodou neplýtvat a vážit si jí, což si s dětmi často připomínáme zejména při mytí rukou. Děti si samy prakticky vyzkoušely některé vlastnosti vody. Dozvěděly se také o koloběhu vody v přírodě, který si společně zdramatizovaly na skladbu B. Smetany Vltava.

Den vody v MŠ Na Vrcholu
Štítky: