Dějepisné vycházky ZŠ Cimburkova (MAP priorita 5 a 7)

Hodiny dějepisu ve školní lavici zná každý, my se snažíme žákům ukázat, že minulost nás obklopuje stále, stačí pouze vyjít ze školy do ulic. Při našich vycházkách občas narazíme na objekt, jehož historii musí následně žáci dohledat v knihách nebo na internetu. Protože jsme zjistili, že řada objektů chátrá, zachytili jsme je alespoň fotoaparátem pro další generace (např. Veřejné lázně postavené vlastním nákladem města Žižkov v roce 1901 nebo Komín továrny na  éterické oleje Schimmel & Comp. z roku 1893 v ulici Pod Vítkovem na křižovatce s ulicí Husitská, viz foto) 

 

Dějepisné vycházky ZŠ Cimburkova (MAP priorita 5 a 7)