Cíle udržitelného rozvoje – podpořte celosvětový projekt – Téma pro projekty MŠ a ZŠ

English – World’s Largest Lesson Part 3 from World’s Largest Lesson on Vimeo.

 

24. září 2018 startuje 
, která by měla dětem na celém světě představit cíle udržitelného rozvoje (13).

Podrobnosti najdete na této webové stránce.

 

 

Uvedená aktivita s podporou UNICEF je příkladem dobré praxe Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání MČ Praha 3.  Toto téma úzce navazuje na vyhlášení Poháru starosty Hartiga a také na téma projektu Rodina a škola – Cesta k dětské kreativitě.

Na této stránce najdete učební materiály (CLIL) k závažným tématům výchovy k demokracii.

 

Svět bez chudoby Přiměřená práce a ekonomický růst
Svět bez hladu Průmysl, inovace a infrastruktura
Zdraví a dobrý život Snižování nerovností
Kvalitní vzdělávání Udržitelná města a komunity
Rovnost pohlaví Odpovědná spotřeba a produkce
Mír, spravedlnost a silné mezinárodní instituce Dostupná a čistá energie
Život ve vodě Život na souši
Klimatické změny Hygiena a životní prostředí
Partneři pro naplnění těchto cílů

 

 

Cíle udržitelného rozvoje – podpořte celosvětový projekt – Téma pro projekty MŠ a ZŠ