Kdo míjel v polovině října zahradu naší školky, mohl na vlastní nos ucítit, že se u nás chystá něco neobvyklého a moc dobrého! Celé odpoledne paní kuchařky smažily výtečné bramboráky z celých pětadvaceti kil brambor, aby vše bylo připraveno na začátek druhého ročníku Bramborové slavnosti pro děti a rodiče. Posilněni bramboráčky se malí i velcí účastníci s nadšením vrhli do následujících zábavných pohybových a výtvarných činností. Všichni, kdo poctivě splnili všechny disciplíny – k nimž patřila i konzumace bramboráku – získal zaslouženou bramborovou medaili. Až přicházející soumrak ukončil veselé setkání a všichni se shodli, že se už těší na příští ročník.

Bramborová tradice v MŠ Pražačka