Zveme neziskovky ke spolupráci

DOTAZNÍK pro NNO

 Vážení a milí kolegové, vážené a milé kolegyně,

dovolte, abychom vás informovali o zahájení realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 (dále jen „MAP rozvoje vzdělávání ). Realizátorem projektu je Městská část Praha 3, která se stala úspěšným žadatelem o finanční podporu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Projekt, zahrnující oblasti předškolního, základního a neformálního vzdělávání, je zaměřen na spolupráci všech, kterých se rozvoj vzdělávání týká. Byl zahájen 1. 11. 2016 a bude trvat do 31. 10. 2018. Vlastní realizací projektu byl pověřen odbor školství.

Do projektu je zapojeno 26 mateřských a základních škol. Předpokládáme zapojení nestátních neziskových organizací, rodičovské a další veřejnosti, státních i nestátních vzdělávacích institucí a školských zařízení působící na území Prahy 3.

Východiskem pro realizaci tohoto projektu je podstata komunitního plánování. To znamená, že každý má právo starat se o věci veřejné a společné. A to bez spolupráce nepůjde. Proto bychom byli velmi rád, kdybyste se do projektu zapojili i vy a podíleli se tak na stanovení cílů v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání.

Naše spolupráce může být stanovena jako dvoustranná dohoda buď formou poskytování informací, nebo přímým zapojením se do aktivit. Například:

  • Zasílání informací o průběžné realizaci projektu;
  • Aktivní informování na společných nebo individuálních poradách;
  • Sběr různých připomínek, zjišťování postojů, stanovisek k jednotlivým částem projektu a jejich zapracování do finálního plánu;
  • Zapojení zástupců vašich organizací do pracovních skupin (pro MŠ, ZŠ, NNO, investice) nebo do Řídícího výboru.

V případě vašeho zájmu o aktivní zapojení vyplňte prosíme shora uvedený nebo přejděte na: https://skolypraha3.cz/zveme-neziskovky-ke-spolupraci/ .

Úvodní konference projektu se uskuteční 14. prosince 2016 od 16 hodin v prostorách Střední odborné školy stavební a zahradnické, Učňovská 1, Praha 9
(konečná tramvají 1, 9, 11). Pozvánku naleznete zde.

Na konferenci je nutné se registrovat na https://skolypraha3.cz/konference-map-na-praze-3/ .

Velmi rádi uvítáme všechny vaše iniciativní návrhy a náměty v rámci Pracovní skupiny pro neformální vzdělávání. Chcete-li se na cokoliv dotázat, můžete nám zavolat nebo napsat.

Více informací najdete také na http://www.praha3.cz/samosprava/map-na-praze-3 .

Za Realizační tým

Mgr. Edita Janečková, vedoucí pracovní skupiny pro neformální vzdělávání MAP v Praze 3
edita.janeckova@nova-trojka.cz, tel.: 222 589 404, Nová-Trojka, Jeseniova 19, Praha 3

Mgr. Jana Šimánková, manažerka pro strategické plánování MAP v Praze 3
janasim@praha3.cz, tel.: 222 116 326, MČ Praha 3, odbor školství, Lipanská 9, Praha 3