ZŠ Lupáčova – úspěch našich žáků v mezinárodní zkoušce PET z anglického jazyka

V letošním školním roce jsme zahájili v rámci spolupráce s British Council přípravný kurz žáků 8. a 9. ročníku k mezinárodní zkoušce PET z angličtiny. Kvalitní příprava přinesla v uplynulém měsíci i výborné výsledky, všichni absolventi kurzu, kteří se do prosincového termínu zkoušky přihlásili – Tereza Šefraná, Klára Fleischhansová a Jan Pilát – byli úspěšní! Další termín pro ostatní účastníky kurzu je vypsán na březen 2017. I oni zkoušku PET jistě zvládnou na výbornou. Ve školním roce 2017/2018 plánujeme přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám z angličtiny opět zahájit, a to nejen pro žáky 8. a 9. ročníku, ale též pro žáky ročníku pátého. Podpora přípravných kurzů k těmto zkouškám ze strany zřizovatele by jistě byla vítanou pomocí pro školy v Praze 3. Věříme, že příprava k jazykovým zkouškám při British Council a úspěchy z ní plynoucí se stanou v naší škole novou, vítanou a užitečnou tradicí.

ZŠ Lupáčova – úspěch našich žáků v mezinárodní zkoušce PET z anglického jazyka