ZŠ Lupáčova – EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 26. 9. 2017

V úterý 26. 9. 2017 jsme v naší škole společně oslavili Evropský den jazyků. Celá škola se proměnila v Babylon. Díky ochotě, zájmu i aktivitě spolužáků, rodičů a učitelů se děti na prvním i druhém stupni v mnoha workshopech seznámily s němčinou, španělštinou, francouzštinou, portugalštinou, slovenštinou, slovinštinou, estonštinou, makedonštinou, ruštinou, ukrajinštinou, italštinou, čínštinou, maďarštinou, hebrejštinou, indiánskou posunkovou řečí i se znakovou řečí pro sluchově postižené. Dozvěděly se spoustu zajímavostí o zemích, kde se tyto jazyky používají, naučily se základní fráze a v některých jazycích si vyzkoušely i psát. A že to někdy opravdu nebylo jednoduché! Děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci zajímavého dopoledne podíleli – našim žákům, jejich rodičům a všem učitelům.