Výuka s iPad- příklad dobré praxe

Video On the iPad ukazuje, jak lze pomocí digitálních technologií zpestřit a snad i zintenzivnit upevňování probraných frází (otázky zjišťovací Yes. / No. questions) v anglickém jazyce.does

Ukázka zahrnuje práci s klávesnicí a tabulkou v Excelu na interaktivní tabuli a výtvarné zpracová44ní otázek i odpovědí ve formě art cloudu vektorové grafiky.

Žáci 5. ročníku tvořili otázky a odpovědi s mnohem větším nadšením, když je mohli takto graficky zpracovat, než kdyby je tradičně pouze psali do sešitů.

film-1

V krátkých videoukázkách se žáci vzájemně natáčeli na iPad, aktivně se podíleli na scénáři.

 

Výuka s iPad- příklad dobré praxe