Zpívejme si zpívejme u nás v MŠ Vozová 5

V těchto krásných podzimních dnech si spolu zpíváme české lidové krásné písničky