Život napříč kulturami

Magistrát hlavního města Prahy a vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni vyhlašují přehlídku školních projektů pro žáky základních škol v Praze „Život napříč kulturami“.

Přehlídka je určena školním týmům ze základních škol v Praze.  Týmy se mohou mimo jiné zapojit formou videa, (foto)blogu, výstavy a jiných akcí pro veřejnost nebo kampaní (projektem) na sociálních sítích.

Projekty mohou být realizovány až do 30. 4. 2017. Vyhlášení výsledků proběhne 15. 6. 2017.

Zájemci se mohou hlásit na e-mail: soutez.varianty@clovekvtisni.cz

Více informací k přehlídce naleznete na www.varianty.cz/zivotnaprickulturami .