Zahradní slavnost v rytmu Afriky a Indiánské setkání na MŠ Lobkovicova a MŠ Třebešín

Tak se pomalu blíží konec školního roku i zakončení našeho doprovodného projektu “Letem, světem s Duhovou kuličkou”. Na obou našich pracovištích jsme uspořádali zahradní slavnosti. Na MŠ Lobkovicova proběhla v rytmu Afriky, neboť jsme naše celoroční putování po celém světě zakončili právě v Africe a na MŠ Třebešíně byla slavnost v duchu Indiánském, kdy děti svůj projekt zakončily návštěvou Ameriky. Společná odpoledne s rodiči byla plná rytmu, soutěžení, pohádek a dobrot, které rodiče dětí donesly.

Na MŠ Lobkovicova se představil náš taneční kroužek a roztleskal všechny přítomné svým krásným vystoupením. Poté dva sympatičtí Afričané, hrající na bonga, roztančili a roztleskali všechny děti i jejich rodiče. Na závěr jsme se rozloučily s dětmi, které půjdou v září do školy a uspořádali jeden velký piknik na školní zahradě.

Na MŠ Třebešíně zase děti i s rodiči shlédli divadélko s Indiánskou pohádkou, zatancovali si indiánský tanec a společně plnili “Indiánskou stezku odvahy” plnou úkolů. Byly to dvě krásná, společná odpoledne plná dojmů, úsměvů, radosti a horka.

Zahradní slavnost v rytmu Afriky a Indiánské setkání na MŠ Lobkovicova a MŠ Třebešín