Workshop pro rodiče v MŠ Jeseniova 98

Podvečer 22. března byl ve školce vyhrazen pro rodiče. Zúčastnili se workshopu Lehkou nohou do první třídy, který jsme uspořádali ve spolupráci se speciální pedagožkou Mgr. Otevřelovou. Rodiče získali informace o oblastech školní zralosti a jejich důležitosti pro úspěch budoucího prvňáčka. Sami si vyzkoušeli úkoly na zrakové a sluchové vnímání, předmatematické představy, prostorovou orientaci a grafomotoriku. Získali doporučení, jak dané oblasti u předškoláků rozvíjet.

Workshop pro rodiče v MŠ Jeseniova 98