Workshop pro rodiče předškolních dětí na MŠ Lobkovicova

V letošním školním roce jsme se s paní učitelkami rozhodly, že se ještě více zaměříme na přípravu předškolních dětí a jejich klidný vstup do základní školy. Je pro nás, paní učitelky, prioritou, abychom správně a účelně pracovaly s předškolními dětmi a tak jim usnadnily přechod z mateřské školy do základní. Aby se vše povedlo, je také důležitá spolupráce s rodiči těchto dětí  a jejich zapojení do společných akcí, které na naší škole připravujeme. Letos jsme nově pro rodiče připravily odborně vedený workshop, kde si rodiče zahráli na své děti, plnili zadané úkoly, zahráli si sluchové a paměťové hry, skládali skládanky,…  Ke všem činnostem dostali rodiče odborný výklad paní Mgr. Hany Otevřelové, která workshop vedla. Úkolem tohoto setkání bylo seznámit v kostce rodiče s tím, co by všechno měly jejich děti vědět a umět před vstupem na základní školu. Workshop byl veden odlehčenou formou a tak jsme se všichni dobře bavili a ještě jsme si odnesli mnoho poznatků, jak my, paní učitelky, tak i rodiče. Akce se setkala s velkým zájmem ze strany rodičů a tak již připravujeme další společné setkání na příští týden.

Workshop pro rodiče předškolních dětí na MŠ Lobkovicova