Výzva MŽP k ekologické výchově

Byla vyhlášena Výzva MŽP č.16/2017  na „Rekonstrukci a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO (Přírodní zahrady)“,  pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovu u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.

 Oprávnění příjemci podpory jsou obce; předškolní zařízení – mateřské školy, lesní mateřské školy, zřizovatelé dětských skupin; základní školy; příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO a nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO. Výzvy do této Žádosti je možné podávat v období od 5. 9. 2017 do 31. 1. 2018 s tím, že podpořené projekty by měly být realizovány nejpozději do 31. 8. 2020.

 Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 tis. Kč, a lze žádat až maximálně 500 tis. Kč. Výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

 Více informací k projektu naleznete na https://www.sfzp.cz/sekce/893/k-vyzve-16-2017/ .

Výzva MŽP k ekologické výchově