Využíváme interaktivní pomůcky – MŠ Jeseniova 204

Obrázek3Interaktivní tabuli využíváme v rámci ranních her, ale využíváme ji i při hlavní řízené činnosti. S interaktivní tabulí máme výborné zkušenosti. Pro děti je interaktivní tabule velmi zajímavá a jsou při práci s ní mnohem pozornější a aktivnější. Dětem vyhovuje promítání na zem, kdy mohou být pro ně v naprosto přirozené pozici – neustále se okolo tabule pohybují a přemisťují, což jim vyhovuje. Při práci s interaktivní tabulí rozvíjíme u dětí hravou a zábavnou formou pozornost, postřeh, logické myšlení, kreativitu i spolupráci s ostatními dětmi. Děti na jednotlivých úlohách spolupracují, učí se jeden od druhého, vzájemně si pomáhají a radí si.

V začátcích při práci s interaktivní tabulí děti potřebují pomoc a asistenci učitelky, později jsou schopné s interaktivní tabulí pracovat naprosto samostatně bez asistence učitelky.

Práce s interaktivní tabulí je pro děti zajímavým zpestřením a funguje jako skvělá motivace i k činnostem, které jsou pro děti obvykle méně atraktivní.

Obrázek2S interaktivní tabulí se dá u dětí rozvíjet téměř cokoliv. Např.:

 • Logopedická cvičení – rozvoj slovní zásoby, rytmus, dechová cvičení, rozlišení počáteční hlásky ve slově, hry se slovy, poznávání různých zvuků…
 • Jemná motorika – grafomotorická cvičení na velké ploše, uvolňování ruky.
 • Rozvoj spolupráce a kooperace mezi dětmi.
 • Rozvoj myšlení, logického uvažování.
 • Procvičení paměti a pozornosti.
 • Osvojení poznatků k podpoře zdraví a bezpečí.
 • Osvojení poznatků o lidském těle.
 • Procvičení geometrických tvarů a barev.
 • Procvičení matematických a prostorových pojmů.
 • Trénování organizačních schopností.
 • Vytváření základního povědomí o lidech a přírodě.

Využíváme interaktivní pomůcky – MŠ Jeseniova 204