V září se naší třídou linula vůně domácí bramboračky , kterou jsme si spolu s dětmi všichni uvařili. Jen se po ní zapášilo .