V. ročník Student Cup: sportovně-vzdělávací projekt pro žáky 7. a 8. tříd ZŠ.

Hlavní cíle projektu

  • Zvýšit zájem žáků ZŠ o technické studijní obory
  • Pomoc žákům ZŠ při výběru povolání
  • Pomoc žákům ZŠ při hledání vzdělávací a profesní dráhy
  • Prezentace profesí SŽDC
  • Zvyšování povědomí o SŽDC
  • Prevence bezpečného chování na železnici

Soutěžní disciplíny

1. Hasiči – test zdatnosti / HZS SŽDC
2. Vědomostní test ze všeobecných znalostí / MČ Praha 3
3. Bootcamp – překážková dráha v sobě skrývá několik překážek: tunelové prolézačky, zábrany, provazovou síť, lanovou houpačku přes příkop, horolezeckou stěnu a závěrečný skluz
4. Žebřík siláků – úkolem je vyšplhat na vrchol v časovém limitu
5. Lovec světla – cvičení na postřeh, bodové hodnocení
6. Železničářský test – formou znalostního kvízu (znalosti o železnici, prevence bezpečnosti na železnici)/ Partner VUZ

Představení zaměstnaneckých profesí SŽDC

7. Výpravčí – Prověření znalostí formou testu
8. Mistr tratí – Prověření znalostí formou testu
9. Pracovník stavební správy – Prověření znalostí formou testu
10.Návěstní technik – Prověření znalostí formou testu

Další plánované doplňkové činnosti

Ukázky techniky hasičů
Nácvik míčových her
Teambuildingové hry dle výběru

www.szdc.cz

V. ročník Student Cup: sportovně-vzdělávací projekt pro žáky 7. a 8. tříd ZŠ.