Odkazy

Kompeteční model učitele

Na tomto odkazu najdete online aplikaci, která vám umožní zmapovat své dovednosti v oblasti digitálních technologií a porovnat je s ostatními. KMU Na snímku pí. Mgr. Foltová – II. místo celostátní kolo soutěže DOMINO

Nejlepší vzdělávací nástroje

Na tomto linku najdete přehled nejlepších vzdělávacích nástrojů, které je možno využít v celé řadě předmětů. NÁSTROJE Na snímku je panel P. Kočího – Zvláštní cena ministra průmyslu  DOMINO 2016