Tento dokument představuje komplexní přehled školských zařízení MČ Praha 3 a tvoří výchozí podklad pro tvorbu Místního akčního plánu.

logo _369911_194276_RMC_2016_524