Světová škola je místem, kde:

  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
  • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
  • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
  • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce
  • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní šedesát tři českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej.

Koncept Světové školy je v České republice rozvíjen od roku 2006, a to díky stejnojmennému mezinárodnímu projektu .

Jedná so o prestižní ocenění, kterému byla udělena záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Podrobné informace najdete na https://www.varianty.cz/projekty/42-svetova-skola

Od září 2017 probíhá další ročník programu Světová škola.

Pro více informací můžete kontaktovat koordinátorku Kateřinu Sobotkovou: katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz

Světová škola