Supervizní Skupina pedagogického rozvoje a podpory

2201_foto-klara-horackova-asistent-pedagogaVzdělávací program Varianty věnuje velkou pozornost asistentům pedagoga (AP). V průběhu minulých dvou let jsme vyškolili 310 zájemců o tuto kvalifikaci v dlouhodobých akreditovaných kurzech. Ve společném projektu s Univerzitou Palackého  jsme vytvořili návrh Standardu práce AP, metodiky práce AP a ověřili jejich metodické vedení. Nyní nabízíme novinku: supervizní Skupinu pedagogického rozvoje a podpory.

Setkání supervizní skupiny bude probíhat následující školní rok pod vedením zkušených supervizorů v Praze, a to maximálně jednou za měsíc na 3 hodiny. Členové budou mít možnost rozvíjet své kompetence pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a využít i další vzdělávání dle svých individuálních potřeb.

Podmínkou zařazení do skupiny jsou: být zaměstnán jako asistent pedagoga a aktivní účast na setkáních.

Účast ve skupině je zdarma a vzdělávací program Varianty si vyhrazuje možnost do skupiny účastníky vybrat.

Zájemci prosím pište na e-mail pavel.kosak@clovekvtisni.cz. Skupiny se začnou scházet v říjnu 2016.
Foto: Klára Horáčková

Supervizní Skupina pedagogického rozvoje a podpory