Strategický rámec MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 do r. 2023

První dokument je Strategický rámec v aktuálním znění po schválení Řídícím výborem dne 7.9.2017

SR1007092017final

 

SR 2023_ MAP PRAHA 3