Stavíme modely letounu – ZŠ Jarov – Polytechnická  výuka – příklad dobré praxe

V pátém ročníku na ZŠ Jarov právě probíhá tříměsíční projekt Polytechnické výuky, který se setkává se značným pozitivním ohlasem. 

Téma: Stavba plastikového modelu letounu Zlin Z-126 1:72 firmy Kovozávody Prostějov.
Cíl:       Žáci se seznámí s historií československého sportovního letectví.
Pečlivou, bezpečnou a trpělivou prací si osvojí osvědčené pracovní postupy.
Postup:

  1. Teoretická příprava. Historie cvičných a sportovních letadel značky Zlín. Poučení o bezpečném zacházení s ostrým nářadím (skalpel, nůžky, pilník), s lepidlem, barvami a ředidlem.
  2. Sestavení interiéru. Opatrná a pečlivá práce s drobnými součástkami, slepení polovin trupu.
  3. Konstrukce draku. Spojení trupu, křídel, ocasních ploch a motoru. Žáci dbají na dodržení správné geometrie – vzájemné polohy jednotlivých částí podle návodu.
  4. Začištění povrchu. Jemná práce s pilníkem a brusným papírem.
  5. Příprava k barvení. Zamaskování kabiny, přilepení vzpěr podvozku.
  6. Nátěr, nástřik barvy.
  7. Odmaskování kabiny, nanesení obtisků.
  8. Dokončení stavby. Přilepení drobných dílů: vrtule, koleček, antén ….
  9. Výstavka, vyhodnocení, ocenění nejlepších prací.

Závěr: Polytechnická výuka rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, tvořivost, zručnost, trpělivost
a estetické cítění. Napomáhá kooperaci a komunikaci v kolektivu. Žáci si osvojují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, základy plánování a organizace práce. Učí se hodnotit své výsledky i výsledky ostatních.

DSCN9895 DSCN9905 DSCN9899
DSCN9900 DSCN9912 DSCN9903
DSCN9902 DSCN9907 DSCN9901

Stavíme modely letounu – ZŠ Jarov – Polytechnická výuka – příklad dobré praxe