Stavíme domečky pro broučky u nás v MŠ Vozová 5

Před natěšením na besídku pro maminky u nás v MŠ Vozová , jsme se vydali  do parku a děti u stomeku stavěly domečky pro broučky, a moc jsme si to spolu užili.