Školy Prahy 3 dbají na elektronickou bezpečnost – e-Safety Label

V rámci Místního akčního plánu pro vzdělávání v Praze 3 všechny základní školy v rámci priority 7 (občanské a sociální kompetence) a priority 8 (digitální kompetence) řeší jednotný systém minimální prevence v oblasti kybernetické bezpečnosti v rámci projektu e-Safety Label.  Tento projekt je celoevropskou komunitou a předkládá jistý minimální standard elektronické bezpečnosti školy platný v EU.

Všechny základní školy MČ Praha 3 jsou dnes součástí projektu a usilují o přidělení bronzové nálepky e-Safety Label. v současné době i v této souvislosti probíhá analýza rizik těchto činností společně s Plánem rizik podle ČSN 7344 00 Prevence kriminality. Tento plán rizik bude k dispozici i pro mateřské školy.   MAP Praha 3 se připojuje k aktivitě Positive Online Content, která má přispět k povědomí o pozitivních příkladech využití internetu pro mládež.  V našem případě tomu napomáhá sekce Příklady dobré praxe.

Souhrn:

23 Plánů rizik podle ČSN 734400

10 nálepek e-Safety Label pro minimální standard kybernetické bezpečnosti na školách

Positive Online Content a s tím související e-Confidence – důvěra.

Současně přinášíme přehled novinek právě k projektu e-Safety Label.

[pdf-embedder url=”https://skolypraha3.cz/wp-content/uploads/2017/07/eSL_newsletter_2017-06.pdf”]

 

 

Školy Prahy 3 dbají na elektronickou bezpečnost – e-Safety Label