Seifertův Žižkov 2016-2017

Mgr. Jaroslava Suková, radní pro školství MČ Praha 3 – zhodnocení 1. ročníku

Vážené dámy, vážení pánové, milé děti, když jsme před rokem vyhlašovali soutěž zaměřenou na vlastní literární tvorbu 10-16letých žáků a studentů, netušili jsme, zda budeme mít co hodnotit. Nadneseně řečeno nás mladí autoři hodně dlouho napínali. Výsledek nás velmi mile překvapil, protože do uzávěrky soutěže přišlo 73 autorských prací. Další překvapení přišlo při zjištění, že se sice nejvíce zapojili mladí z Prahy 3, ale více než třetina soutěžících bydlí v jiných částech České republiky.

Dnes předáme ocenění deseti autorům, jejichž díla vyhodnotila porota jako nejlepší. Poděkování však patří také těm, kteří dětem pomáhali. Učitelům, rodičům, prarodičům, kamarádům. Ti všichni tak přispěli k uctění památky jediného českého spisovatele, žižkovského rodáka, nositele Nobelovy ceny za literaturu, básníka Jaroslava Seiferta, na jehož počest byla tato soutěž vyhlášena.

Na památku 1. ročníku literární soutěže Seifertův Žižkov jsme vydali Sborník prací, který obdrží všichni autoři. Věřím, že někteří z nich budou v literární tvorbě pokračovat a možná se v budoucnu s některými jmény setkáme. Třeba se z některých stanou spisovatelé, básnici, novináři.

Všem chci ještě jednou poděkovat a mladým autorům zvláště popřát hodně štěstí a úspěchů v jejich literární činnosti.

Jan Zbořil, předseda poroty – zhodnocení 1. ročníku

V době, kdy se většina psaného slova mezi dětmi a dospívajícími omezuje na několik stále se dokola opakujících frází, bylo velmi příjemné zjistit, že takřka všechny texty zaslané do soutěže měly určitou formální kvalitu. Daly se prostě číst, bylo jim rozumět. Ze 73 zaslaných soutěžních příspěvků vybrala porota do finále třicet prací. Ty jsou zveřejněny ve sborníku.

Je otázka, jestli všech těchto třicet textů má ambice být skutečným literárním dílem. Z některých vyzařuje ryzí nespoutaný cit, sdělovaný tak čistě a dojemně, jak jen je to možné, jiné se snaží balit do uměleckého hávu, další jsou dramatické, ale všechny spojuje snaha o co nejpřesvědčivější vyjádření, touha dát svým slovům váhu a otisknout do nich kus svého umění, kus sebe.

 

Výherci 1. ročníku:

1. m. Tamara Čopová z Prahy: Pohled z okna

2. m. Klára Kovářová z Rokycan: Kytička fialek

3. m. Barbora Škampová z Domažlic: Poslání rukou Venušiných

3. m. Vojtěch Černý z Prahy: Rozhovor s Jaroslavem Seifertem

 

O vítězných pracích řekl předseda poroty:

Pohled z okna

Na pozadí tragických událostí vykresluje autorka v povídce Pohled z okna naprosto odzbrojujícím způsobem příběh naplněný altruismem a pokorou, ve kterém jde především o kvalitu lidských vztahů, o poskytnutí útěchy. Přes naprostou bezvýchodnost situace postav přenáší na čtenáře dojem naděje a hřejivé, až láskyplné lidské sounáležitosti.

Povídka dojmem nenucenosti vtahuje okamžitě do děje. Je čistým, přirozeným popisem věcí a událostí – ovšem s obrovským přesahem do sociální oblasti – je anatomií duše člověka, který ač sám ve fatální situaci, za žádných okolností nechce ublížit.

Kytička fialek

Povídka něžným způsobem vypráví vpodstatě všední příběh, ve kterém je velmi cituplně vykreslen skrze kytičku fialek vztah dvou od sebe věkově poměrně vzdálených sourozenců – dítěte a dospívající slečny. Autorka v popisu sází na takřka mateřskou něhu a jemnocit, projektující dětský náhled na svět. Vše je čisté, milé a nadějeplné. Text ale v žádném případě nenese známky naivity nebo samoúčelnosti. Naopak patří mezy ty, které mají tu moc potěšit, zahřát u srdce.

Poslání rukou Venušiných

Dílo se zajímavým uměleckým záměrem – autorka prokládá úryvky z básní Jaroslava Seiferta s vlastními prozaickými pasážemi a neotřelým způsobem tak konfrontuje svět poezie se světem hudby. Dochází k závěru že jde o to – vyjádřit a předávat pocity, které nejdou pojmenovat. Jedná se o řemeslně brilantně zvládnutý literární útvar s lehkým filosofickým nádechem.

Rozhovor s Jaroslavem Seifertem

Text je imaginárním rozhovorem s Jaroslavem Seifertem ve kterém autor k odpovědím na vlastní otázky využívá jemným a trefným způsobem vybrané verše jeho básní. Rozhovor má nápad, vtip i nadhled a nenuceně skrze Seifertovy básně vykresluje jeho osobnost.

 

Sborník prací 2016-2017

Záštita MŠMT

Záštita PEN

 

Seifertův Žižkov 2016-2017