Projekt o J. Seifertovi – ZŠ a MŠ J. Seiferta

Již podesáté jsme si letos připomněli výročí narození Jaroslava Seiferta (tentokrát 115.). Letos jsme se rozhodli opustit školní budovu a vydali se do Rajské zahrady. Ne náhodou, i toto místo je spjato s dětstvím a mládím  J. Seiferta a také se objevuje v názvu vzpomínkové sbírky Hvězdy nad Rajskou zahradou.

Všechny druhostupňové děti byly rozděleny náhodně do čtyřčlenných družstev (z každého ročníku byl pokud možno jeden zástupce).Družstva na vyznačené trase v Rajské zahradě plnila na sedmi stanovištích úkoly spojené s osobností J. Seiferta (přiřazovali názvy žižkovských budov k obrázkům, označovali je na mapě Žižkova, vyřazovali díla, která J. Seifert nenapsal, doplňovali verše nebo poznávali díla podle indicií), dva úkoly vyžadovaly spíše správný odhad a šikovnost (petanque, střely na fotbalovou branku).

Strávili jsme v Rajské zahradě zajímavé dopoledne. Jen počasí nám nepřálo. Sice nepršelo, ale foukal studený vítr. Proto jsme se po skončení soutěže všichni rádi zahřáli horkým čajem ve školní jídelně.

Projekt o J. Seifertovi – ZŠ a MŠ J. Seiferta