Programy celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2019

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1772 ze dne 17. 7. 2018 vyhlášení Programů celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2019.

Požádat lze mj. o prostředky na vzdělávání pedagogů v oblasti práce s žáky s OMJ.

Veškeré informace najde ZDE.