Příklad dobré praxe: MŠ Jeseniova 204 – polytechnická výchova

Autor příspěvku:                                           

Mgr. Alena Luhanová, ředitelka MŠ

Zařazení prvků polytechnické výuky v ŠVP – ročníky/počet hodin:

V průběhu celého roku – práce se stavebnicemi podporující polytechnickou výuku, dále několik let spolupracujeme se SOŠ Jarov, kde mají děti možnost se seznámit s různými profesemi. Při exkurzích vidí studenty při práci a jsou jim představeny i jejich výrobky. Exkurze je vždy obohacena o přímou účast dětí na některých pracích. Každé dítě je obdarováno drobným dárkem.

Zatloukání dřevěných prvků pomocí hřebíčků do korkové desky.

Ve dvou třídách u nejstarších dětí podporování polytechnické výchovy formou práce s dřevěným materiálem – zatloukání, lepení.  Tyto dvě třídy jsou vybaveny pracovními stoly „Ponk“ a funkčním nářadím pro individuální práci s dětmi.

Hodnocení stávajícího stavu polytechnické výuky ve škole včetně průřezových témat:

Na základě výsledku práce s dětmi v této oblasti jsme spokojeni a budeme v ní pokračovat.

Příklad dobré praxe :

Uspořádání dílen pro rodiče s dětmi (výroba drobných hraček a různých předmětů) – kladně hodnoceno i ze strany rodičů.

Materiálně technické vybavení – stávající a předpokládaný vývoj

Dvě třídy mají stůl „Ponk“, funkční nářadí, obstarávání vhodného dřevěného a ostatního materiálu různých tvarů.

Materiál jsme získali s pomocí oslovení českých firem, které se zabývají výrobou dřevěných hraček.

Výhled rozvoje polytechnické výchovy do roku 2023

Budeme se v této oblasti zdokonalovat a pokračovat a budeme i nadále pokračovat ve spolupráci s SOŠ Jarov.

Příklad dobré praxe: MŠ Jeseniova 204 – polytechnická výchova